четвъртък, 25 март 2010 г.

Търг с тайно наддаване

Националният военноисторически музей обявява търг с тайно наддаване за наем на 2 кв.м. площ за монтиране на 2 автомата: за кафе и пакетирани изделия във Варна, бул. Янош Хуняди 55, Парк-музей "Владислав Варненчик". Търгът ще се проведе на 30.04.2010 г. от 10 ч. в гр. София ул. "Черковна" 92, 02/ 944 32 61.